Publicaties - Stichting Malak

Stichting Malak in de media

Zie hieronder verschillende media waar onze stichting in is verschenen:

 Enkele links van landelijk gepubliceerde
artikelen en toespraken over de betrokkenheid van Stichting Malak betreft onze inzet mbt het thema inclusie onderwijs in de stad:

https://2miljoenstemmen.nl/zonder-inclusief-onderwijs-is-kansengelijkheid-niet-compleet/
(04 maart 2021)

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558597/Raadscommissie%20Werk%20Inkomen%20en%20Onderwijs%2030-10-2019
(vanaf 01.54 tot 02.27)

https://www.salto.nl/programma/awe/wU4ZBwUFGgG4KGsi6Eugu/ (uitgebreid
interview op tv zender salto over het initiatief samen naar school klas
Amsterdam)

https://oudersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder-2020.pdf ( zie dia 25/ 6B Potret Fatima Ouahou)

Fatima Ouahou op AT5: “Vrouwen zijn de kracht van de stad, daar moeten wij in investeren”

Fatima Ouahou over acceptatie en aandacht voor kinderen met Syndroom van Down (Arabisch)