Home Stichting Malak

Over Stichting Malak

Malak is de voornaam van de dochter van Fatima Ouahou, oprichtster en voorzitter van Stichting Malak.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden, afzonderlijk maar ook als geheel in samenhang: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale omgeving, zingeving en omgaan met een beperking.

Wie zijn wij?

Doelstelling

Primair doel van Stichting Malak is om via haar activiteiten de deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, emancipatie en zelfredzaamheid. De stichting profileert zich als laagdrempelig orgaan dat bewoners ondersteunt en begeleidt met een of meerdere hulpvragen.

Missie
Stichting Malak heeft als missie om vooroordelen over iedereen die als anders gezien wordt of die een beperking heeft of een kwetsbare positie in de samenleving heeft, weg te nemen en de bestaande taboes daarover te doorbreken.

Training Doe mee, werk aan je toekomst Stichting Malak

Wat doen wij?

Samenwerkingen

Stichting Malak werkt samen met verschillende financierders en samenwerkingspartners, waaronder:

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
VSB Fonds
Service Punt Emancipatie Amsterdam

Klik hier voor een overzicht van onze partners

Activiteiten

Wij organiseren spreekuren, voorlichting en workshops, ook op het gebied van acceptatie rondom kinderen met een beperking.

Bekijk hier voorbeelden van onze activiteiten en workshops

 

Thema’s

Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan de volgende thema’s:

Omgaan met kinderen met een beperking, passend onderwijs.
Participatie en activering naar (vrijwilligers)werk.
Gezonde voeding en leefstijl.
Zelfbeschikking en huiselijk geweld.
Opvoeding
Tijds- en gezinsmanagement, mantelzorgondersteuning, omgaan met geld.

STICHTING MALAK Meld je nu aan Maatschappelijke Acceptatie
Leert Anders Kijken

Maatschappelijke Acceptatie Leert Anders Kijken

Stichting Malak heeft als missie om vooroordelen over iedereen die als anders gezien wordt of die een beperking heeft of een kwetsbare positie in de samenleving heeft, weg te nemen en de bestaande taboes daarover te doorbreken.

 

Thema’s

Persoonlijke begeleiding
Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan participatie en activering, emancipatie en zelfredzaamheid

Leefgebieden

Wij brengen structuur
Onze aanpak is gericht op gelijktijdig werken aan alle leefgebieden. Deze staan daarom centraal in het traject.

 

VROUWEN TALENTENDAG

dinsdag 7 maart van 10:00 tot 14:00

Kom naar onze VROUWEN TALENTENDAG op dinsdag 7 maart 2023 op Het Groene Veld in Amsterdam Noord! Het event wordt georganiseerd door stichting Malak & Stichting Werkwijzer naar Werk.