Home Stichting Malak

Over Stichting Malak

Fatima Ouahou voorzitter en oprichter van Stichting Malak

Malak is de voornaam van de dochter van Fatima Ouahou, oprichtster en voorzitter van Stichting Malak.


Stichting Malak tracht haar doel  te verwezenlijken door het ondersteunen van mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale omgeving, zingeving en omgaan met een beperking.

Elke maandag Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is voor ouders en mantelzorgers van kinderen met een beperking.

Maandagochtend van 10:30 tot 12:00 uur.

Het Groene Veld
Poortgebouw (Atelier P03)
G.J. Scheurleerweg 212
1027 BA Amsterdam

“Aandacht voor De Week van de Mentale Gezondheid

U I T N O D I G I N G :

23 mei 2024 van 10.00 tot 12.00 uur 

Op donderdag 23 mei 2024 organiseert Stichting Malak in samenwerking met Arkin Preventie een gezamenlijk ontbijt op locatie van Stichting Malak.

Onder het genot van een gezond ontbijt gaan we met elkaar in gesprek over het thema: mentale gezondheid en hoe blijf ik mentaal in balans?

Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen te delen én natuurlijk je vragen te stellen.

De bijeenkomst wordt geleid door Fatima Ouahou ( Stichting Malak) en Zineb El Bakkali-Hemmet (Arkin Preventie).
 
Datum : 23 mei 2024
Tijdstip : 10.00 uur – 12.00 uur

Locatie :
Stichting Malak 
Het Groeneveld (Atelier P03) 
G.J. Scheurleerweg 212
1027 BA Amsterdam (Noord)
 
Informatie & aanmelden 
Telefoonnummer 06 417 429 33
Week van de Mentale Gezondheid 2024

Week van Inclusief Onderwijs

Vrijdag 1 maart 2024 (van 10.00 tot 11.30 uur) was @FatimaMalak, oprichter en voorzitter van Stichting Malak, te gast bij een Rondetafelgesprek in het kader van de “Week van Inclusief Onderwijs”

> Bekijk het Online Seminar terug op ons Youtube kanaal

Lees meer over De Week van Inclusief Onderwijs op de website
> Naarinclusieveronderwijs.nl

Wie zijn wij?

Doelstelling

Primair doel van Stichting Malak is om via haar activiteiten de deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, emancipatie en zelfredzaamheid. De stichting profileert zich als laagdrempelig orgaan dat bewoners ondersteunt en begeleidt met een of meerdere hulpvragen.


Wat doen wij?

Persoonlijke begeleiding

Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan participatie en activering, emancipatie en zelfredzaamheid.

Wij brengen structuur

Onze aanpak is gericht op gelijktijdig werken aan alle leefgebieden. Deze staan daarom centraal in het traject.

Activiteiten Stichting Malak

Wij organiseren spreekuren, voorlichting en workshops, ook op het gebied van acceptatie rondom kinderen met een beperking.

Meer informatie over deze activiteiten vind je in de agenda.
Aanmelden voor onze activiteiten kan via ons telefoonnummer of het contactformulier

Samenwerkingen

Stichting Malak werkt samen met verschillende financierders en samenwerkingspartners, waaronder:

> Gemeente Amsterdam
> Stadsdeel Noord

> VSB Fonds
> Service Punt Emancipatie Amsterdam

> Bekijk het overzicht van onze partners

Maatschappelijke Acceptatie Leert Anders Kijken


Stichting Malak heeft als missie om vooroordelen over iedereen die als anders gezien wordt of die een beperking heeft of een kwetsbare positie in de samenleving heeft, weg te nemen en de bestaande taboes daarover te doorbreken.

Thema’s

Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan de volgende thema’s:
  • Omgaan met kinderen met een beperking, passend onderwijs.
  • Participatie en activering naar (vrijwilligers)werk.
  • Gezonde voeding en leefstijl.
  • Zelfbeschikking en huiselijk geweld.
  • Opvoeding
  • Tijds- en gezinsmanagement
  • Mantelzorgondersteuning
  • Omgaan met geld.

Wereld Downsyndroomdag

Op 21 maart van elk jaar jaar viert de internationale Community waar o.a. de Nation Unie de wereld Downsyndroomdag.

Mijn felicitaties aan alle kinderen& volwassenen met het Syndroom van Down, hun ouders en familieleden, mantelzorgers, begeleiders en alle instituten die aan de acceptatie en de integratie van deze liefdevolle mensen werkt. Ook speciale dank aan alle reguliere scholen die inclusief onderwijs voor kinderen met het Syndroom van Down faciliteren. Ik ben er van overtuigd dat de inclusieve samenleving al begint op school! Zonder inclusief onderwijs is de acceptatie van mensen met een beperking niet mogelijk en ook de kansengelijkheid NIET compleet!

Fatima Ouahou
Voorzitter Stichting Malak