Home Stichting Malak

Over Stichting Malak

Fatima Ouahou voorzitter en oprichter van Stichting Malak

Malak is de voornaam van de dochter van Fatima Ouahou, oprichtster en voorzitter van Stichting Malak.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden, afzonderlijk maar ook als geheel in samenhang: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale omgeving, zingeving en omgaan met een beperking.

Wie zijn wij?

Doelstelling

Primair doel van Stichting Malak is om via haar activiteiten de deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, emancipatie en zelfredzaamheid. De stichting profileert zich als laagdrempelig orgaan dat bewoners ondersteunt en begeleidt met een of meerdere hulpvragen.


Training Doe mee, werk aan je toekomst door Stichting Malak

Activiteiten sept - dec 2023:

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur voor ouders en mantelzorgers van kinderen met een beperking. Maandagochtend van 10:30 tot 12:00 uur

Training: Ik Ontmoet mij

Een training waar deelnemers door emotioneel lichaamswerk contact leggen met hun eigen wensen en grenzen. Vanaf 28 sept tot 7 december 2023 op donderdag.

Omarm je tegenslagen.

Leer samen met ons het proces van verwerken van tegenslagen en omgaan met emoties. Op dinsdag 24, 31 oktober en 7 november 2023.

Wat doen wij?

Persoonlijke begeleiding

Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan participatie en activering, emancipatie en zelfredzaamheid.

Wij brengen structuur

Onze aanpak is gericht op gelijktijdig werken aan alle leefgebieden. Deze staan daarom centraal in het traject.

Activiteiten Stichting Malak

Wij organiseren spreekuren, voorlichting en workshops, ook op het gebied van acceptatie rondom kinderen met een beperking.

Maatschappelijke Acceptatie Leert Anders Kijken


Stichting Malak heeft als missie om vooroordelen over iedereen die als anders gezien wordt of die een beperking heeft of een kwetsbare positie in de samenleving heeft, weg te nemen en de bestaande taboes daarover te doorbreken.

Thema’s

Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan de volgende thema’s:
  • Omgaan met kinderen met een beperking, passend onderwijs.
  • Participatie en activering naar (vrijwilligers)werk.
  • Gezonde voeding en leefstijl.
  • Zelfbeschikking en huiselijk geweld.
  • Opvoeding
  • Tijds- en gezinsmanagement
  • Mantelzorgondersteuning
  • Omgaan met geld.

Wereld Downsyndroomdag

Op 21 maart van elk jaar jaar viert de internationale Community waar o.a. de Nation Unie de wereld Downsyndroomdag.

Mijn felicitaties aan alle kinderen& volwassenen met het Syndroom van Down, hun ouders en familieleden, mantelzorgers, begeleiders en alle instituten die aan de acceptatie en de integratie van deze liefdevolle mensen werkt. Ook speciale dank aan alle reguliere scholen die inclusief onderwijs voor kinderen met het Syndroom van Down faciliteren. Ik ben er van overtuigd dat de inclusieve samenleving al begint op school! Zonder inclusief onderwijs is de acceptatie van mensen met een beperking niet mogelijk en ook de kansengelijkheid NIET compleet!

Fatima Ouahou
Voorzitter Stichting Malak

Samenwerkingen

Stichting Malak werkt samen met verschillende financierders en samenwerkingspartners, waaronder:

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
VSB Fonds
Service Punt Emancipatie Amsterdam

Bekijk het overzicht van onze partners