Gegevens

De Stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Het KvK-nummer is 67083331

Bestuur:

Voorzitter en oprichter       Fatima Ouahou
Penningmeester                    Driss Kaamouchi
Secretaris                                  Azza Kushaib

Beloningsbeleid:

Het bestuur van Stichting Malak ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Stichting Malak heeft een ANBI- status.

Wilt u Stichting Malak financieel ondersteunen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Giften en donaties zijn welkom. Neemt u dan alstublieft contact met ons op.

IBAN Rekeningnummer: NL30 INGB 0007 5270 68