Onze thema’s

Tijdens onze activiteiten werken wij onder meer aan de volgende thema’s:

 • Partipicatie en activering
 • Vrouwenempowerment
 • Zelfbeschikking
 • Huiselijk geweld
 • Opvoeding
 • Gezonde voeding en leefstijl
 • Omgaan met geld
 • Tijds- en gezinsmanagement
 • Mantelzorgondersteuning
 • Ouderen met migratieachtergrond
 • Omgaan met kinderen met een beperking
 • Passend onderwijs en inclusie voor kinderen met een beperking