Missie en visie

Missie 

Stichting Malak heeft als missie om vooroordelen over iedereen die als anders gezien wordt of die een beperking heeft of een kwetsbare positie in de samenleving heeft, weg te nemen en de bestaande taboes daarover te doorbreken.

De stichting heeft regelmatig contact met mensen van verschillende achtergronden en verschillende culturen. Het blijkt dat zij vaak niet weten waar ze aan kunnen kloppen voor materialen, informatie, voorzieningen en faciliteiten. Dat is een belangrijk punt. Het zou fijn zijn als er mensen zijn die hen daarbij kunnen helpen. Iemand waar ze zich veilig bij voelen en aan wie zij vragen durven te stellen. Ook de taalbarrière is vaak een probleem.  

Visie

De visie van Stichting Malak is dat het noodzakelijk is om voortdurend te communiceren dat een beperking of kwetsbaarheid geen schande is. Deze mensen hebben net zoveel kwaliteiten als mensen zonder die beperkingen. Het erkennen van het anders zijn, biedt kansen en mogelijkheden voor kinderen om zich beter te ontwikkelen en een gelukkig leven te leiden. De taboe die er bestaat kan doorbroken worden door open en eerlijk met mensen het gesprek aan te gaan en hen goed te informeren. Daarnaast zet de stichting zich in om mensen met een beperking of kwetsbaarheid te begeleiden naar een plaats in de maatschappij zodat zij zoveel mogelijk geïntegreerd worden.

Wij hebben daarbij de volgende overtuigingen:

·         Kan niet komt niet voor bij ons, het is altijd de moeite om het te proberen

·         Denken altijd in mogelijkheden en alternatieven

·         Maak van beperkingen een uitdaging en kans

 Om dit te realiseren heeft de stichting een aantal specifieke pijlers geformuleerd:

·         Het verzamelen en delen van informatie over de mogelijkheden van kinderen en volwassenen met een beperking of een kwetsbare positie

·         Het geven van voorlichting aan ouders, familieleden, betrokkenen en hulpverleners

·         Het bevorderen van contacten tussen ouders, familieleden, zorg- en hulpverleners

 

In het algemeen zet de stichting zich in om zelfredzaamheid in de samenleving te vergroten van een bredere maatschappelijke groepen, denk hierbij aan vrouwen, ouderen en jongeren. Hiervoor worden activiteiten aangeboden die aandacht geven aan verschillende leefgebieden.