Financiering

Voor het jaar 2017 lopen er 5 projecten:

          Buurtgesprekken wordt gesubsidieerd door Stadsdeel Amsterdam-Noord: Subsidie Meedoen Noord

          Inloop vrouwen wordt gesubsidieerd door Stadsdeel Amsterdam-Noord: Subsidie Meedoen Noord

          Spreekuur wordt gesubsidieerd door Stadsdeel Amsterdam-Noord: Subsidie Meedoen Noord

          Gezonde levensstijl betreft 2 projecten die gefinancierd zijn vanuit GGD Amsterdam