Over ons

Ontstaan Stichting Malak

Stichting Malak is een initiatief van Fatima Ouahou. Toen zij trotse moeder werd van Malak, een dochtertje met het syndroom van Down, werd zij geconfronteerd met een ingewikkeld emotioneel proces voor erkenning én een zoektocht in hulpverleningsland. Fatima werd niet alleen voor zichzelf en Malak actief maar bood ook steun aan ouders en vrouwen die hun plek zoeken in de Nederlandse samenleving.

Ervaringen van Fatima

“Kinderen met het syndroom van Down hebben veel aandacht nodig. Extra liefdevolle warmte en het helpen herstellen van medische gezondheidsproblemen, zoals herstel na operatie van een hartafwijking en herstel van vroeggeboorte. Daarnaast is extra inzet op ontwikkelingsstimulering nodig op lichamelijk en verstandelijk vlak, bijvoorbeeld bij spraak-taal-problemen.


Ik ben als ouder vroeg begonnen met het aanleren van zoveel mogelijk gebaren om de spreektaal te ondersteunen."

Missie

Vooroordelen en taboes mogen geen belemmering zijn voor de ontwikkeling en participatie van mensen die anders zijn, die een beperking hebben of een kwetsbare positie in de samenleving. Stichting Malak biedt een veilige, inspirerende ontmoetingsplek waar mensen van verschillende achtergronden, culturen en geloofsovertuigingen terecht kunnen voor informatie, begeleiding en netwerken. Een taalbarrière mag dan natuurlijk ook geen hindernis zijn.

Stichting Malak organiseert voor mensen van verschillende achtergronden en culturen activiteiten die samen redzaam mogelijk maken, met de volgende uitgangspunten:

✔ Het is altijd de moeite waard om het te proberen

✔ Denken in mogelijkheden en alternatieven

✔ Maak van beperkingen een uitdaging en kans

De stichting maakt het mogelijk voor onze doelgroep, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden om kennis met elkààr te maken, kennis te delen en kennis op te doen.

Stichting Malak is een unieke partner voor de overheid en andere maatschappelijke organisaties voor het organiseren van vernieuwende activiteiten voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

De naam van de Stichting is geïnspireerd door de naam van dochtertje Malak. In het Nederlands betekent deze naam engeltje. De afzonderlijke letters geven in vijf woorden de kern van Stichting Malak weer:

M Maatschappelijke

A Acceptatie

L Leert

A Anders

K Kijken

Visie

Een beperking of kwetsbaarheid is geen schande. Het erkennen van het anders zijn, biedt kansen en mogelijkheden voor kinderen èn volwassenen om zich beter te ontwikkelen en een gelukkig leven te leiden. Taboes kunnen doorbroken worden door open en eerlijke gesprekken aan te gaan en door goede informatie.

Stichting Malak zet zich in om zelfredzaamheid èn samenredzaamheid in de samenleving te vergroten van bijvoorbeeld vrouwen, ouderen en jongeren. Hiervoor worden activiteiten aangeboden die aandacht geven aan verschillende leefgebieden

Om dit te realiseren heeft de stichting een aantal specifieke pijlers geformuleerd:

Voor ouders en naasten van kinderen met een beperking:

✔ Het verzamelen en delen van informatie over de mogelijkheden van kinderen en volwassenen met een beperking of een kwetsbare positie.

✔ Het geven van voorlichting aan ouders, familieleden, betrokkenen en hulpverleners.

✔ Het bevorderen van contacten tussen ouders, familieleden, zorg- en hulpverleners.

Voor vrouwen:

✔ Het bieden van een stimulerende en inspirerende ontmoetingsplek met informatie en voorlichting over opvoeding, gezondheid, veiligheid en (vrijwilligers)werk.

Voor de overheid en partners:

✔ Kennis en bereik van een moeilijk bereikbare doelgroepen.

✔ Partner in innovatieve en vernieuwende activiteiten.

Word Vrijwilliger

Naast het bestuur wordt Stichting Malak ondersteund door vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de missie en doelstellingen van de stichting. Op dit moment hebben we twee openstaande vacatures voor vrijwilligers.
Meer informatie