Doneer

Steun stichting Malak

Stichting Malak heeft een ANBI- status. Wilt u Stichting Malak financieel ondersteunen? Door uw gift kan Stichting Malak: • Activiteiten organiseren voor groepen die anders tussen wal en schip vallen, verdwalen tussen overheid en instellingen. • Mensen met verschillende achtergronden samenbrengen. • Lobbyen voor inclusief onderwijs Neemt u alstublieft contact met ons op voor meer informatie en referenties. Dank u wel! Giften en donaties zijn welkom. IBAN Rekeningnummer: NL30 INGB 0007 5270 68

Maak een bedrag naar wens over via ons Donatieformulier