Achtergrond

Malak is de voornaam van de dochter van Fatima Ouahou, oprichtster en voorzitter van Stichting Malak.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden. In het leven van ieder mens is het vanuit de Stichting van belang dat vijf leefgebieden afzonderlijk en als geheel in samenhang, stabiel en positief motiverend moeten zijn: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale omgeving en zingeving. Er zijn veel mensen met vragen op één of meer van deze leefgebieden en extra ondersteuning nodig hebben hierbij. De hulpvragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld financiën, gezondheid, maatschappelijke participatie en activering, opvoeding en gezinsmanagement.

Vaak kunnen zulke vraagstukken worden verminderd of opgelost door een effectieve aanpak. Soms voldoet het bieden van informatie, soms zal een individueel traject met bijvoorbeeld oefeningen of een groepsbenadering nodig zijn. De Stichting wil graag mensen ondersteuning bieden en bekend maken met de sociale kaart en voorzieningen. Bovendien wil de stichting deze mensen helpen hun zelfredzaamheid te vergroten door hen te helpen ontplooien en empoweren en helpen om hun talenten te ontdekken. Telkens zal onze begeleiding laagdrempelig en persoonlijk zijn met respect voor ieders achtergrond en normen en waarden. Wij maken daarbij geen onderscheid in leeftijd, geslacht of afkomst.

Stichting Malak kent twee slogans die geïnspireerd zijn op de naam MALAK. In algemene zin staat Malak voor, dit is tevens de eerste slogan:

Maatschappelijke

Acceptatie

Levert

Allemaal

Kansen

Met trots kunnen wij vertellen dat mede door ervaringsdeskundigheid de bodem is gelegd voor Stichting Malak. Deze voorziening waarin een integrale aanbod voor verschillende doelgroepen wordt geboden, mist nog in de sociale kaart.

Specifiek staat de stichting voor de inzet voor mensen met een beperking, in het bijzonder het Down Syndroom, hiervoor is de tweede slogan opgesteld:

Maatschappelijke

Acceptatie

Leert

Anders

Kijken

De stichting maakt het mogelijk voor onze doelgroep, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden om kennis met elkaar te maken, kennis te delen en kennis op te doen. Stichting Malak zet zich in eerste instantie in voor kwetsbare bewoners. Dat is waar de eerste slogan voor staat.  Daarnaast zet de stichting zich specifiek in voor ouders van kinderen met een beperking, in het bijzonder gezinnen met een kind met het Syndroom van Down. Dat is waar de tweede slogan zich op richt.

De stichting dankt haar aanbod aan de inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur en de kaderleden zijn bovendien al jaren actief in het sociale domein. Kortom, er is veel ervaringsdeskundigheid en deskundigheid aanwezig in de stichting.

Fatima Ouahou, Oprichtster en Voorzitter Stichting Malak