Onze leefgebieden

Onze aanpak is gericht op gelijktijdig werken aan alle leefgebieden. Deze staan daarom centraal in het traject en brengen structuur aan. Een belangrijk kenmerk van deze leefgebieden is dat ze voor iedereen kunnen gelden. Bovendien zijn deze niet probleemgericht, maar mensgericht.

In onze aanpak richten wij ons op de volgende leefgebieden:

  • Huisvesting: Woonsituatie moet stabiel en veilig zijn
  • Financiën: Financiële situatie en bestedingspatroon
  • Sociaal functioneren:  Relatie tussen en zijn omgeving (waaronder zijn/haar gezin, familie, hulpverleners), inclusief zijn maatschappelijk gedrag (eventueel relatie met Justitie).
  • Psychisch functioneren: Het ‘welbevinden’ van de deelnemer, inclusief eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag.
  • Zingeving: Bij zingeving gaat het om vragen die betrekking hebben op het doel en de zin van het leven (bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging).
  • Lichamelijk functioneren: Fysieke gesteldheid
  • Praktisch functioneren: Huishoudelijke en technische vaardigheden, taalvaardigheden.
  • Dagbesteding: Daginvulling  (werk, sociale activering, hobby’s, studieactiviteiten).
  • Onderwijs en Inclusie: Initiatiefvoorstel Samen Naar School Klas Amsterdam.