Home

Stichting Malak heeft als doel om deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en emancipatie.

Onze begeleiding is persoonlijk en gericht op maatwerk.

We organiseren hiervoor spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.