Home


Stichting Malak heeft als doel om deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en emancipatie.

Onze begeleiding is persoonlijk en gericht op maatwerk. We organiseren hiervoor spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.

Malak is de voornaam van de dochter van Fatima Ouahou, oprichtster en voorzitter van Stichting Malak.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden, afzonderlijk maar ook als geheel in samenhang: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale omgeving, zingeving en omgaan met een beperking.  Onze doelgroep is voornamelijk vrouwen met verschillende culturele achtergronden. We werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en maken thema- en taboe-onderwerpen bespreekbaar.

Ook biedt Stichting Malak ondersteuning op maat gezinnen met kinderen met een beperking, in het bijzonder het Syndroom van Down. Wij bieden uiteenlopende voorlichting en begeleiding van het acceptatie-proces.

Onze aanpak is laagdrempelig en informeel. Wij maken daarbij geen onderscheid in leeftijd, geslacht of afkomst.

De stichting dankt haar aanbod aan de inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur en de kaderleden zijn bovendien al jaren actief in het sociale domein. Kortom, er is veel ervaringsdeskundigheid en deskundigheid aanwezig in de stichting.